MG Interieurarchitectuur BNI is een klein bureau met 20 jaar ervaring op het gebied van interieurarchitectuur, architectuur en corporate identity.

MG Interieurarchitectuur heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de zorgmarkt wat zich uitstrekt van psychische geriatrische zorg tot jeugdzorg. Beleving en welbevinden zijn belangrijke thema's binnen de veelal zorggerelateerde projecten. 

Het werk van MG Interieurarchitectuur kenmerkt zich door een heldere aanpak en een op maat gesneden oplossing gedacht vanuit de wensen van de opdrachtgever of doelgroep. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mike Groot:

MG Interieurarchitectuur BNI
Noord 84
1741 BG Schagen
T: 06 - 511 72 480
info@mikegroot.nl